Drukāt

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) turpina īstenot projektu “Vidzeme iekļauj”, kura mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Lai veiktu individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi cilvēkiem ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, šobrīd ir izsludināts iepirkums, kurā aicināti piedalīties veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Lasīt vairāk…