vasaras nometnesProjekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros līdz 2022.gada 23. maijam iespējams pieteikties bezmaksas integrējošai vasaras nometnei bērniem ar funkcionāliem traucējumiem kopā ar ģimenēm. Nometnes programma vērsta uz jaunu un vispusīgu prasmju attīstību bērniem, kā arī ģimenes saišu stiprināšanu, kopīgi pavadot laiku dažādās aktivitātēs.

Pieteikšanās iespējama nometnei, kas notiks:

  • no 9. - 12. jūnijam
  • no 28. - 31. jūlijam
  • no 11. - 14. augustam

Norises vieta: Sveķu pamatskola, Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

Nometnē var piedalīties bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un, kuri dzīvo ģimenēs, kā arī viņu ģimenes locekļi. 

Piedalīties var dalībnieki, kuri deklarēti Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras vai Varakļānu novada pašvaldībā.

Plašāk informācija un pieteikšanās:  https://ej.uz/vidzemeieklauj2022

Kontaktinformācija: Ina Miķelsone, "Vidzeme iekļauj" vadītāja, +371 29289487, 

Vidzeme ieklaujj