Drukāt

Jaunieti, nestrādā un nemācies? Gribi kaut ko darīt, bet nezini, ko tieši? Piesakies projektā „PROTI un DARI!” un Tev tiks dotas vairākas neatkārtojamas iespējas, kā arī atbalsts no palīgu puses, kuri Tevi iedrošinās, pamācīs un atbalstīs!

Kas Tev jādara?

Piesakies projektam, zvanot vai rakstot Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālistam Laurim Šķenderam (28742087, ).

proti 18

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

L.Šķenders,
Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālists