Drukāt

Vasara ir īpaši aktīvs periods projekta “PROTI un DARI!” aktivitāšu īstenošanai. Pirmajos divus vasaras mēnešos projektā iesaistīti 11 jaunieši, kuri izmantos projektā piedāvātās iespējas savu prasmju attīstīšanai, kā arī jaunu zināšanu un iemaņu iegūšanai.

protig

Piesakies projektam, zvanot vai rakstot Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālistam Laurim Šķenderam (28742087, ).

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

proti 18

Vita Lāčkāja-Krūmiņa
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja