No 19. līdz 22.oktobrim Latvijas delegācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadībā piedalījās vairākos ar uzņēmējdarbību saistītajos pasākumos visos Moldovas reģionos. Vizītē uz Moldovu piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, plānošanas reģionu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvji.

Gulbenes novadu Moldovas Ziemeļu reģiona dienu pasākumos pārstāvēja Gulbenes novada domes konsultante – priekšsēdētāja palīdze Liāna Jansone, deputāts un Galgauskas pagasta zemnieku saimniecības “Lācīši” īpašnieks Stanislavs Gžibovskis un Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Vita Lāčkāja- Krūmiņa.

Moldovas otrajā lielākajā pilsētā Baltos Latvijas delegācija piedalījās VARAM kopīgi ar Moldovas Reģionālās attīstības un celtniecības ministriju un Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūru organizētajā seminārā par ekonomikas attīstības jautājumiem reģionos. Pasākuma laikā tika uzsvērta Latvijas un Moldovas sadarbības nozīme, paveiktais un turpmāk plānotais reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības jomā. Tika sniegta Latvijas un Moldovas pieredze par instrumentiem nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī ekonomikas veicināšanai reģionos, meklējot kopīgās un atšķirīgās pazīmes, sadarbības iespējas un sniedzot ieteikumus instrumentu pilnveidošanai. Tāpat tika sniegta informācija par iespējamiem atbalsta pasākumiem sadarbības projektu īstenošanai.

Latvijas reģionu vakarā Latvijas reģioni un pašvaldības prezentēja savu teritoriju un tajās esošos resursus, ražotos produktus, tajā skaitā arī Gulbenes novadā esošo uzņēmumu “Rankas piens”, “Dimdiņi” un “Skrīveru saldumi” produkciju.

Gulbenes novada pārstāvji viesojās arī Florešti pilsētā, ar kuru 2014.gada 6.novembrī Gulbenes novada dome ir noslēgusi sadarbības līgumu. Tika apmeklēts muzejs, arodskola, bērnudārzs, zemnieku saimniecība, saimniecība, kā arī vietējie ražotāji un pašvaldība, pārrunājot iespējamo sadarbību projektu īstenošanas jomā.

Vizītes noslēgumā notika Latvijas delegācijas tikšanās ar Moldovas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas ministra vietnieku un visu Moldovas reģionu attīstības aģentūru vadītājiem, pārrunājot vizītes rezultātus un turpmākās sadarbības iespējas.

starpt23

Aktivitātes notiek projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, projekta numurs 3.2.1.2/16/I/001.

Vita Lāčkāja- Krūmiņa,
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja