Drukāt

ves2019

No 10. jūlija līdz 14. jūlijam norisinājās pirmā veselību veicinošā nometne projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004 ietvaros. Nometnes mērķis bija uzlabot pusaudžu un jauniešu zināšanas garīgās un reproduktīvās veselības jautājumos, kā arī motivēt uzlabot fizisko veselību.  Nometnē piedalījās 24 bērni vecumā no 13 līdz 17 gadiem, to organizēja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība “SAVĒJIE”.

Nometnes laikā jaunieši, strādājot kopā ar psiholoģi Evitu Petručeņu un sociālo pedagogu Artu Katani, izzināja savu unikalitāti, apzinājās savas stiprās puses un atzina savas ne tik labās īpašības. Strādājot grupās, mācījās savstarpēji sadarboties, risināt konfliktus.

Puiši un meitenes piedalījās nodarbībās pie “Papardes zieda” lektora Gata Pavāra un bērnu un pusaudžu ginekoloģes Jolantas Mazūres, lai uzzinātu par reproduktīvās veselības jautājumiem, uzdotu jautājumus par pretējo dzimumu un seksuālajām attiecībām.

Lielu daļu nometnes laika aizņēma dažādas fiziskās aktivitātes. Dalībnieki apguva aktīvā tūrisma iemaņas, piedalījās nakts trasē, jaunsargu organizētā apļa treniņā, ar aizrautību spēlēja dažādas sporta spēles, laivoja.

Klausoties pasaules apceļotāja Artūra Sprudzāna pieredzes stāstus, jaunieši aizdomājās par naudas un mantas mazsvarīgumu dzīvē, ekoloģiskām problēmām, ceļošanas nozīmi personības attīstībā un redzesloka paplašināšanā.

Dažas atziņas no dalībnieku aizpildītajām novērtējuma anketām:

“Interesantākā diena nometnē bija tad, kad braucām ar laivām, jo bija ļoti interesanti, un es pirmo reizi laivoju.”
“Ieteikumu nometnes organizēšanā nav, jo viss bija ideāli!”
“Nodarbībās, kuru tēmas saistītas ar psiholoģiju, es apguvu zināšanas par konfliktiem un to risināšanu.”
“Brīvā laikā man patika sadraudzēties ar pārējiem nometnes dalībniekiem.”

Projekta ietvaros šovasar norisināsies vēl 3 veselīga dzīvesveida nometnes.

Elīna Strode
projektu vadītāja
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļa

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.