Drukāt

2.decembrī Gulbenes sporta centrā (Skolas iela 12A, Gulbene) norisināsies sporta spēles personām ar invaliditāti „Esmu aktīvs!”.

Pasākuma mērķis ir iesaistīt sporta aktivitātēs cilvēkus ar invaliditāti, tādējādi veicinot invalīdu integrāciju sabiedrībā. Veicināt sabiedrības izpratni par invalīdu problēmu risināšanu, popularizēt sporta aktivitātes kā aktīvu atpūtu un rehabilitējošu veselības nostiprināšanas veidu, veicināt pieredzes apmaiņu ar uzaicināto komandu invalīdiem, kā arī celt invalīdu pašapziņu.

Pasākuma plāns

Laiks

Aktivitāte/ nodarbība

09.00-09.50

Dalībnieku reģistrācija

10.00-10.15

Sporta spēļu atklāšanas parāde

10.15 – 13.00

Sporta spēles

13.00 – 14.00

Grīdas kērlings

14.00 – 14.30

Apbalvošana

 

Sporta veidi

Nosaukums

Piezīmes

Jautrās šautriņas

Šautriņu mešana “caur īpašu skatu leņķi”. Katram dalībniekam 5 metieni.

Mešana mērķī

Dalībnieks ar karoti, uz kuras novietota bumbiņa, izdara metienus mērķī.

Galda boliņš

Dalībnieks met galda tenisa bumbiņas ar atsitienu pret grīdu mērķī.

Krāsainā sacensība

Dalībniekam tiek dotas vairāku krāsu bumbiņas, kuras jāiemet attiecīgās krāsas spainī.

Golfiņš

Dalībnieks ar mazā golfa nūju veic sitienus “pa bedrītēm”.

Roku veiklība

Dalībniekam jāpārvirza “kauliņi” no viena punkta līdz otram bez pieskāršanās “trosei”.

“Ievelc elpu!”

Dalībnieks no bļodiņas, kurā atrodas mazās tenisa bumbiņas, ar salmiņa palīdzību pārceļ visas bumbiņas blakus esošajā traukā.

Ratiņsacīkstes

Dalībniekam ratiņkrēslā jāveic noteikts uzdevums.

ves2019

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.