invent2Atbalstot iedzīvotājus, Gulbenes novada pašvaldība ir iegādājusies slēpošanas inventāru, kas bez maksas  pieejams ikvienam slēpot gribētājam – gan lielam, gan mazam.

Inventāru iespējams iegūt Gulbenes stadionā katru dienu no plkst.8:00 līdz 22:00 (O. Kalpaka iela 1A, Gulbene) pie dežūrējošā darbinieka, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un parakstot vienošanos. Jāpiebilst, ka inventārs tiek izsniegts tikai slēpošanai atbilstošos laika apstākļos.

Sīkāka informācija pa tel.26470022.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem

Attēls