Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība Staru sporta zālē aprīlī organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības.


VINGROSANA APRILIS 2018 Custom12.aprīlī plkst.18:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Staru sporta zāles. Inventārs tiks nodrošināts. Aicinām ģērbties atbilstoši laikapstākļiem! Vairāk informācijas: 29109404.

17.aprīlī plkst.18:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Staru sporta zālē. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

 Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts