bezmGulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības

  • Kalnienā (Stāmerienas pagastā) 14.jūnijā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Kalnienas tautas nama. Vairāk informācijas: 29109404.

Kalnienā (Stāmerienas pagastā) 11.jūnijā plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Kalnienas tautas nama. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Gulbenē 12.jūnijā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Gulbenes stadionā (O.Kalpaka 1a). Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

ves2019