diabets16Gulbenes novada pašvaldība 16.jūnijā plkst. 13.30 “MĀLUKALNI”, Elstēs, Daukstu pagastā rīko bezmaksas informatīvu akciju “Cukura diabēts – kā atpazīt cukura diabēta risku?”.

Pasākuma laikā tiks pārrunāti šādi jautājumi:

  • Kas ir cukura diabēts?
  • Riska faktori un slimības profilakse.
  • Izplatītākie riski, to novēršana un mazināšana.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

ves2019