AFISA BELAVA 21 07 201821. jūlijā plkst. 10:00 Beļavas pagastā, pie Beļavas pagasta pārvaldes.
Pasākuma laikā tiks pārrunāti šādi jautājumi:
• Sirds un asinsvadu slimības.
• Kas ir cukura diabēts?
• Riska faktori un profilakse.
• Izplatītākie riski, to novēršana un mazināšana.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs