veselGulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības:

  • Lizumā 23.augustā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Lizuma vidusskolas stadionā. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Lizumā 20.augustā plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Lizuma vidusskolas stadionā. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Galgauskā 21.augustā plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Galgauskas sporta zālē. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs