No 13. jūlija līdz 10. augustam Gulbenes novadā norisinājās veselību veicinošās nometnes, kuru mērķis bija uzlabot bērnu un jauniešu zināšanas garīgās, reproduktīvās un fiziskās veselības jautājumos. Kopumā nometnēs piedalījās 87 bērni vecumā no 7 līdz 17 gadiem. Nometnes bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem organizēja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Evergreat”. Savukārt nometnes bērniem vecumā no 13 līdz 17 gadiem organizēja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība “SAVĒJIE”.

Bērni piedzīvoja biodeju jeb to, kā ir kustināt un apzināties savu ķermeni brīvi, nepiespiesti, dabīgi. Tika nodrošinātas garīgās veselības un cieņpilnas komunikācijas nodarbības, tika demonstrēti dažādi konfliktu risināšanas paņēmieni. Bērni piedalījās nodarbībās pie “Papardes zieda”, lai uzzinātu atbildes uz jautājumiem par reproduktīvo veselību, iepazinās ar patstāvīgu lēmumu pieņemšanas procesu, guva atbildes par personīgās higiēnas jautājumiem. Tika sniegta iespēja apgūt laivošanu, dodoties 5 km garajā laivu braucienā. Savukārt meistardarbnīcās bērni neparastā veidā iemācījās gatavot veselīgus, saldus „superēdienus”, ko viegli pagatavot arī mājās.

Jaunieši, strādājot kopā ar psiholoģi, mācījās izprast savu ES, un savstarpēji sadarboties. Arī viņiem tika organizētas nodarbības kopā ar “Papardes zieds” pārstāvjiem. Jaunieši labprāt piedalījās smūtiju gatavošanas meistarklases un veselīga uztura nodarbībās. Tika apgūtas prasmes parkūrā, organizēti nakts pārgājieni un laivošana. Bija arī tikšanās ar uzņēmēju Elīnu Bērziņu, kura dalījās pieredzes stāstā par dzīvi ratiņkrēslā un to, kā organizēt un vadīt savu biznesu, un motobraucēju Didzi Gorbenko.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs