veselGulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības:

  • Tirzā 27.augustā plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Tirzas sporta zālē. Inventārs tiks nodrošināts.
  • Galgauskā 28.augustā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Galgauskas sporta zāles. Inventārs tiks nodrošināts.
  • Tirzā 30.augustā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Tirzas sporta zāles. Inventārs tiks nodrošināts.

Vairāk informācijas: 29109404.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs