veselGulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības:

Nodarbības notiek kopā ar treneri Māri Baranovski. Inventārs tiek nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Notikušās nodarbības:

  • 1.oktobrī plkst.18:00 nūjošana Jaungulbenes pagastā. Pulcēšanās Jaungulbenes stadionā.
  • 2.oktobrī plkst.18:00 vingrošana Līgo kultūras namā.
  • 4.oktobrī plkst.18:00 Līgo pagastā nūjošana. Pulcēšanās pie Līgo kultūras nama.

  • 6.oktobrī plkst.11:00 nūjošana Tirzas pagastā. Pulcēšanās pie Tirzas sporta namā.

  • 8.oktobrī plkst.18:00 nūjošana Stradu pagastā. Pulcēšanās pie Stāķu sporta nama.
  • 9.oktobrī plkst.18:00 vingrošana Līgo kultūras namā.
  • 11.oktobrī plkst.18:00 vingrošana Stradu pagastā. Pulcēšanās Stāķu sporta namā.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs