garigas diena26.oktobrī no plkst.15:00 līdz 21:00 Gulbenes kultūras centra 3.stāva zālē norisināsies Garīgās veselības dienas pasākumi.

Garīgās veselības dienas mērķis ir pievērst uzmanību cilvēka garīgās veselības profilaksei, informēt cilvēkus par daudzveidīgām iespējām, kā saglabāt un uzlabot savu emocionālo pašsajūtu un garīgo veselību.

Dienas plāns:

15:00 Attiecību krīzes – atpazīšana un pārvarēšana

16:00 Kafijas/ tējas pauze

16:30 Garīgās veselības veicināšanas metodes, praktiski vingrinājumi stresa mazināšanai

18:00 Krīzes ikdienā - pazīmes un pārvarēšana

19:00 Kafijas/ tējas pauze

19:30 Garīgās veselības veicināšanas metodes, apzinātības prakse – dzīves līdzsvaram un veselībai

līdz 21:00

Nodarbības vadīs psiholoģe un KBT psihoterapeite apmācībā Inese Lietaviete

Pieteikšanās: tel. 29417630 (Ilze Biseniece). Pieteikties var uz vienu vai vairākām nodarbībām.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs