Drukāt

vingro tirzaGulbenes novada pašvaldība aicina uz bezmaksas vingrošanas nodarbībām Tirzas sporta zālē. Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Annija Kaufmane. Vairāk informācijas: 26632473. Inventārs tiks nodrošināts. Nodarbības notiks 15.augustā, 22.augustā un 5.septembrī no plkst.17.30.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs