iStock 616893620Lai Gulbenes novada pašvaldība turpinātu veiksmīgi un kvalitatīvi īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” aktivitātes un nodarbības, lūdzam Jūs veltīt pāris minūtes sava laika un līdz 2019.gada 20.decembrim aizpildīt aptaujas anketu, izvēloties sev atbilstošāko izvēli vai arī ierakstot nepieciešamo informāciju! Aptauja ir anonīma, Jūsu atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā! Aptaujas anketa pieejama ŠEIT.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs