Drukāt

Foto peldesanas nodLai veicinātu bērnu fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu, Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar skolām atsāk organizēt bezmaksas peldētprasmes nodarbības bērniem no 1. līdz 5. klasei.

Bērniem peldēšanas nodarbības harmoniski attīsta organismu, stiprina muskuļu masu, nomierinoši ietekmē nervu sistēmu, labi attīsta un nostiprina elpošanas sistēmu un uzlabo imūnsistēmu. Peldētprasmes nodarbības ir pats efektīvākais fizisko aktivitāšu veids, jo nodarbina visas muskuļu grupas, kā arī disciplinē un vairo bērna pārliecību par sevi.

Peldētprasmes nodarbības plānots nodrošināt no 2020. gada marta līdz maijam (ieskaitot). No projekta līdzekļiem plānots segt arī bērnu transportēšanas izdevumus.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja