Peldesana Parcelta nodarbiba1Gulbenes novada pašvaldība 11.novembrī (pārcelta no 21.oktobra), 25.novembrī un 16.decembrī organizē peldēšanas nodarbības Priekuļu peldbaseinā. Pieteikšanās senioriem, zvanot Astrīdai Saveļjevai (t.28613326); pieteikšanās personām ar invaliditāti, zvanot Pēterim Kozlovskim (t.26140358). Vietu skaits ierobežots. Izbraukšana uz Priekuļiem tiks organizēta no Gulbenes kultūras centra iekšpagalma plkst. 9:00.

Brauciena laikā autobusā obligāti jālieto sejas aizsargmaskas (jābūt līdzi katram savai).

Baseina apmeklējuma un transporta izdevumus segs Gulbenes novada pašvaldība no projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” līdzekļiem.

! Aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt peldēšanas nodarbību, ja Jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī, ja Jums ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo