Drukāt

kln1705

Tālākizglītības un karjeras jautājums skolēniem allaž ir bijis nopietns, svarīgs un brīžiem pat sarežģīts. Tomēr šad tad ir vērtīgi par nopietno parunāt mazliet nenopietnā gaisotnē. Tieši tā darīja Gulbenes vidusskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 9.-12.klašu skolēni, kuri 3.maijā piedalījās karjeras izglītības nodarbībā "Karjeras kauliņi ir mesti”.

Skolēnu atziņas:

Pasākums organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

kr log

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste