Drukāt

     Trīs Gulbenes novada skolās 18. janvārī norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums “Karjeras kauliņi ir mesti”. Pasākuma mērķis – rosināt skolēnus izzināt sevi, izvērtēt savu profesionālo piemērotību darba tirgus prasībām, paaugstināt  motivāciju sasniegt savus karjeras mērķus un pilnveidot prasmi veikt adekvātu pašnovērtējumu.

    Šī pasākuma ietvaros Tirzas pamatskolā, Stāķu pamatskolā, Lejasciema vidusskolā ar vecāko klašu skolēnu grupām tikās personīgās izaugsmes treneris Mārtiņš Geida.   Nodarbības laikā izaugsmes treneris iepazīstināja skolēnus ar savu profesionālās karjeras ceļu, iesaistīja viņus sarunā par iekšējo resursu atbilstību darba tirgus vajadzībām ar paša radītā metodiskā līdzekļa “Padod tālāk” palīdzību, sniedza informāciju par karjeras vadības prasmēm, to pārvaldīšanas iespējām, karjeras mērķiem un iespējām tos realizēt, pastāstīja par unikāliem skolēnu mācību uzņēmumu radītiem produktiem, rosināja skolēnus pašus radīt un ražot savus  produktus.

    Pasākumā piedalījās Tirzas pamatskolas un Stāķu pamatskolas 7.–9. klašu skolēni, kā arī Lejasciema vidusskolas 10.–12. klašu skolēni.

    Pasākuma gaitā skolēni tika rosināti pārdomām par paša motivācijas nozīmi savu karjeras mērķu sasniegšanai, kā arī iedvesmoti uzticēties savai izvēlei un savam iecerētajam karjeras ceļam.

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Attēls

Jolanta Zirne,
pedagogs karjeras konsultants, pasākuma organizatore