Drukāt

kn2021

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuras sauklis šogad ir “IKT tavai karjerai”, veltot uzmanību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā. Aicinām iepazīties ar Karjeras nedēļas aktivitātēm Gulbenes novadā!

Karjeras nedēļas 2021 pasākumi Gulbenes novadā

Karjeras nedēļas laikā skolās notiks mācībstunda 7. – 9. klasēm, izmantojot šo materiālu (datorklasēs).

Vecāki un ģimenes locekļi aicināti pieslēgties!

Tēma: IKT jomas profesiju daudzveidības un plašā pielietojuma parādīšana, uzklausot gados jaunu nozares profesionāļu stāstus par viņu karjeras ceļu un nodarbošanās specifiku.

Jaunieši aicināti attālinātai dalībai pasākumā.

Laiks: 14.oktobris plkst. 10:00 (ar publiski pieejamu atklāšanu līdz plkst.11:00) – 19:00, 15.oktobris plkst. 10:00-19:00 (no plkst.18.00 apbalvošanas ceremonija, kas nebūs publiska, bet rezultāti tiks izvietoti sociālo tīklu kontos un VIAA mājaslapā).

Karjeras nedēļas hakatonā skolēniem komandās (3-5 dalībnieki) tiks dots uzdevums atrast efektīvu veidu, kā jauniešiem palīdzēt karjeras izvēlē, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.

Aicināti novada skolu 8.-9. klašu skolēni! Informatīvā diena notiks, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Karjeras nedēļas pasākumus organizēs katrā novada izglītības iestādē. Sekojiet informācijai skolu mājaslapās!

Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

logo ESF mazsJolanta Zirne,
Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe,
Karjeras nedēļas 2021 koordinatore