Drukāt

2018.gadā Tirzas pamatskola, darbojoties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, pirmoreiz pieteicās starptautiskajam matemātikas konkursam-spēlei “Ķengurs 2018”. Konkursa devīze: “Matemātika visiem!”.

tirza

 Vairāku uzdevumu risināšanai nav nepieciešamas speciālās matemātikas zināšanas, taču ir nepieciešama drosme un apķērība. Šajā konkursā iesaistās miljoniem jauniešu no 4 pasaules kontinentiem. Šogad no Latvijas piedalījās 15895 jaunieši no 239 skolām, to skaitā arī 15 jaunieši Tirzas pamatskolas. Mēs lepojamies par viņu uzdrīkstēšanos un sasniegtajiem rezultātiem.

Konkurss Latvijā notika 22.martā. Konkursa dalībnieki mūsu skolā strādāja ļoti atbildīgi un disciplinēti. Savas matemātiskās spējas centās parādīt no labākās puses, un viņiem tas izdevās.

Apbalvošanas ceremonija notika 27. aprīlī Rīgas Kongresu namā. Ceremonijā notika sertifikātu un diplomu pasniegšana skolām un skolu organizētājiem, un galvenais - diplomu pasniegšana konkursa "Ķengurs-2018" uzvarētājiem (par 1.vietu savā skolā katrā klašu grupā, kā arī tiem, kuri iekļuva labāko divdesmitniekā visā Latvijā katrā klašu grupā no 2. līdz 12. klasei).

Mūsu lielākais prieks, ka 2. klases skolniece Olita Priede saņēma diplomu par 1. vietu Latvijā savā klasē no 2534 dalībniekiem no visas Latvijas.

1.vietu savā klašu grupā skolas mērogā ieguva 7 Tirzas pamatskolas skolēni.

Pārējie konkursa dalībnieki saņēma sertifikātu par piedalīšanos konkursā.

Attēls

Matemātikas pulciņa vadītāja Ilze Vajevska