Drukāt

Mēs visi zinām, ka praktiskā darbošanās ir neaizvietojama, lai apgūtu jaunas zināšanas. Tas bija viens no mazajiem mērķīšiem 11.10 mācību vizītei uz Siguldu. Kopā 44 skolas skolēni apmeklēja Mazo brīnumzemi, Turaidas muzejrezervātu, Gūtmaņalu un Tarzāna atrakciju parka. Bet par visu pēc kārtas.

Mazajā Brīnumzemē bērni tika iepazīstināti ar 3D modeļu konstruēšanu un veidošanu. Sākuma tika stāstīts par šo nodarbi no profesionālā viedokļa. Bērniem rādīja, kā no visparastākās plastmasas mašīnītes var izgatavot robotizētu auto, kur pats brauc pa noteiktu trajektoriju. Viņus iepazīstināja ar profesionālajām nozarēm un programmām, kur šīs iemaņas var apgūt. Tad sekoja katram pašam sava modeļa izgatavošana. Izmantojot vienkāršus sadzīvē lietotos materiālus (putuplastu, kociņus, skaidas, akmentiņus, krāsas), bērnu uzdevums bija izveidot savu tuvāko apkārtni pēc 50 gadiem. Cītīgi strādājot un kustinot pirkstiņus, tapa fantastiski un mīļi darbiņi, kurus esam atveduši arī mājās. Izrādās, ka ne tikai LEGO darbnīcās ir iespējams uzbūvēt savu fantāziju māju.

Tālāk devāmies uz Turaidas muzejrezervātu, kur bērnus sagaidīja 2 aizraujošas nodarbības. Mazākie devās uz nodarbību “No kā gatavota Turaidas pils”, kurā uzzināja, ka pils gatavota no ķieģeļiem, kuri savukārt gatavoti no māliem. Pirms ķieģeļu gatavošanas, svarīgi tos veidot vienādos izmēros. Tāpēc matemātikas un ģeometrijas zināšanas bija jāliek lietā un pa pāriem jāizgatavo ķieģelis.

Turpretim lielākajiem bija jāizspēlē orientēšanās spēle pa Turaidas rezervātu, kuras mērķis bija attīstīt sadarbošanās un komunikāciju prasmes, lasītprasmi un koncentrēšanās spējas. Darbs jauktās komandās nestandarta situācijā bija pārbaudījums, ar kuru visi veiksmīgi tika galā. Neviens netika atstumts, un visi bija tika uzklausīti.

Pēc aktīvās darbošanās Turaidā devāmies uz Gūtmaņalu, kurā vairāk uzzinājām par tās veidošanās apstākļiem un iežiem, kas redzami atsegumos. Tika stāstīts arī tas, ka katrs skrāpējums uz alu sienām paātrina tās eroziju un kaitē šim kultūrvēsturiskajam un nozīmīgajam dabas objektam. Tāpēc dabas zinību pulciņa ietvaros tiks smalkāk runāts par smilšakmeņiem un citiem iežiem – to veidošanos un izmantojamību. Tur būs iespēja ieskrāpēt savus iniciāļus kādā no smilšakmens paraugiem.

Pēc izglītojošajām un interaktīvajām nodarbībām devāmies uz atrakciju parku “Tarzāns”, kurā katrs pēc savām vēlmēm un iespējām varēja izbraukt ar rodeļiem, pacēlāju, kamerām, izlēkāties batutā, panorāmas ratu un kartingiem.

Dienas bija piesātināta un bagāta ar piedzīvojumiem. Vērtīgākais ieguvums no visas mācību vizītes bija praktiskās darbošanās, darbs pa pāriem un komandās, kas veicināja sadarbošanās un darbu dalīšanas spējas. Bērni secināja, ka mācīties var ne tikai skolas solā.

  

 

Aktivitātes organizētas ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros. Ar līdzfinansējumu atbalstīja Gulbenes novada pašvaldība.

indiv log