Drukāt

pumpurs logoIr pagājis pirmais mācību gads, kopš vairākās Gulbenes novada skolās tiek veikti pasākumi un sniegts atbalsts skolēniem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Kopā abos mācību semestros tika sastādīti 118 individuālie atbalsta plāni. Pārsvarā skolēniem tika sniegts individuālais konsultatīvais atbalsts, segti sabiedriskā transporta pakalpojumu, naktsmītņu un ēdināšanas izdevumi.

Tikšanās laikā iesaistītie pedagogi atzina, ka individuālie atbalsta pasākumi bērniem ir svarīgi. Pēc konsultācijām manāmi uzlabojas sekmes, skolēni mācību gadu noslēdz bez tā pagarinājuma, viņi jūtas vajadzīgi, uzklausīti un novērtēti. Tomēr ne vienmēr rezultāti ir noturīgi. Ar bērniem ir jāturpina strādāt arī nākamajā mācību gadā. Uzmanība ir jāpievērš arī tiem audzēkņiem, kuriem sekmes vienmēr ir bijušas labas, bet pēkšņi ir notikušas izmaiņas, piemēram, pasliktinās rezultāti un tiek kavētas stundas.

Jūnija sākumā Gulbenes novadā viesojās Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS)” pārstāvji, lai pārrunātu plānoto pasākumu ieviešanas gaitu, kā arī pārbaudītu dokumentāciju.

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"  projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

ans logo

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste