Drukāt

17.oktobrī Gulbenes sporta centrā norisinājās pasākums "Lielā balva", kurā tikās Gulbenes novada skolu 7.-8.klases skolēni, lai noskaidrotu sportiskāko un atraktīvāko klasi. Jauniešiem bija iespēja izaicināt sevi pievarēt 4 dažādas disciplīnas uz piepūšamajām atrakcijām. Veiklība, ātrums un komandas gars bija šīs dienas saukļi. Milzīgs prieks, ka pasākums notika pozitīvā gaisotnē - komandas biedri viens otru atbalstīja, skolotājas uzmundrināja savus audzēkņus, jaunieši savā starpā saliedējās.

Par "Lielās balvas" uzvarētājiem kļuva Gulbenes 2.vidusskolas 8.klase ar komandas nosaukumu "Melnbaltie profesori", 2.vietā ierindojās komanda "Mazās Pandas" no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 7.klases, bet godpilno 3.vietu izcīnīja Lejasciema vidusskolas 7.-8.klases apvienotā komanda "Antidopings".

Lielu paldies vēlamies teikt pagastu skolām - Stāķu pamatskolai, Lejasciema vidusskolai, Tirzas pamatskolai un Gulbīšu pamatskolai, kas atbalstīja šo pasākumu un noorganizēja visu nepieciešamo, lai skolēniem būtu iespēja piedalīties. Paldies Gulbenes pilsētas skolu skolotājām Ingai Baraņikovai un Solvitai Vīcupai, kas noorganizēja, lai pasākumā būtu komandas, kas pārstāv pilsētas skolas.

Šī pasākuma idejas autori un organizētāji ir biedrības "1st Place" biedri.

Aktivitātes tiek organizētas projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Nr.8.3.4.0/16/I/001)jaunatnes iniciatīvu konkursa ietvaros.

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"  projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

ans logo

Jānis Stībelis