Drukāt

Šajā karstajā un saulainajā jūlijā notika “Piedzīvojama dienas” bērniem vecuma posmā no 11 līdz 14 gadiem, kuru ietvaros bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs.

Pirmā diena sākās ar iepazīšanās spēlēm, komandas saliedēšanās un orientēšanās aktivitātēm. Tālāk sekoja laivošana pa Pededzes upi, apvienojot ar krastu tīrīšanu un peldēšanu. Braucienā uz ZS “Dzelzaviešiem” tika iepazīti un baroti vietēji dzīvnieki, izspēlēta spēle “ActionBound” ar kuras palīdzību tika iepazīta dzīvnieku valstība. Bija arī velobrauciens uz Stāķu parku, iepriekš kārtojot velosipēda tiesību eksāmenu. Stāķos jaunieši mācījās dažādus gaidu un skautu paņēmienus, spēlēja diskgolfu un palīdzēja sakopt teritoriju pēc piedzīvotās vētras.

Nedēļu noslēdzām ar sportiskām aktivitātēm - stafetēm, piepūšamajām atrakcijām un ūdens kaujām. Katra diena bija kā piedzīvojums, neizpalika arī izaicinājumi - laikapstakļi un dunduri, kas mūs šajā laikā nelutināja. Taču pēc piedzīvojumu dienu izvērtēšanas mēs sapratām, ka visi pavadīja pozitīvu un neaizmirstamu nedēļu, piebilstot, ka šādas aktivitātes ir jāturpina un jārīko biežāk. Paldies brīvprātīgajiem, Gulbenes novada jauniešu centram “Bāze” un Ainītei par atbalstu “Piedzīvojuma dienās”.

Aktivitātes organizēja biedrība “1st Place” projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Nr.8.3.4.0/16/I/001) jaunatnes iniciatīvu konkursa ietvaros.

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

ans logo

 

Biedrība “1st Place”