act logo

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar SIA “Ekodoma” 2019.gada 7.martā organizē konferenci “Energopārvaldība pašvaldībās: sasniegtais un nākotnes perspektīvas”. Ar pieredzi energopārvaldības sistēmas izveidē, ieviešanā, sertificēšanā, kā arī par projektu „Act Now”* konferences laikā dalīsies Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieks Krišjānis Upāns.

Pasākuma mērķis ir atskatīties uz pēdējiem trim gadiem, kopš spēkā stājies Energoefektivitātes likums, kas kalpo kā galvenais virzītājspēks energopārvaldības sistēmu ieviešanā Latvijas pašvaldībās. Konferences dalībnieki diskutēs par to, kāda ir sinerģija starp efektīvu enerģijas pārvaldību valsts, reģiona un pašvaldības līmenī, kas ir labi un kas vēl būtu jāuzlabo, lai veicinātu energopārvaldības ieviešanu un sertificēšanu.

*Starptautisks projekts Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās). Tā mērķis ir pašvaldības publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izveidojot vienotu energopārvaldības sistēmu un izstrādājot energoplānu.

Vairāk par projektu lasi šeit.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste