Drukāt

Logo ActNow EU Interreg

Aicinām daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus un dzīvojamo māju atbildīgās personas uz informatīvu semināru "Energoefektīvas rīcības tendences dzīvojamajā sektorā", ko Gulbenes novada pašvaldība rīko 30.maijā Gulbenē, projekta Act Now!: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās) ietvaros. Semināra norises vieta un laiks: Ābeļu iela 2 (pašvaldības administrācijas ēka), 3.stāva zāle, plkst.17:00-20:00. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Semināra programma šeit.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.