Lai nodotu tālāk pirms mēneša Sonderborgā (Dānija) konferencē "100% Climate Neutrality Conference” iegūtās zināšanas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Lizuma vidusskolas jaunieši kopā ar Gulbenes novada pašvaldības speciālistiem, jaunatnes darbiniekiem un pedagogiem novembra sākumā Gulbenes novada vidusskolās rīkos izzinošas nodarbības “Vai klimata pārmaiņas skars arī Gulbenes novadu?”.

act nod

Darba grupa plāno izzinošo nodarbību norisi.

Katra nodarbība ir ieplānota divās daļās kopumā 80 minūšu garumā. Informatīvajā daļā plānots izzināt skolēnu domas par klimata pārmaiņām, ko viņi ar to saprot. Savukārt turpinājumā sekos jauniešu stāsts par pieredzēto Dānijā un Gulbenes novada pašvaldības speciālistu informācija par pašvaldības iniciatīvām klimata pārmaiņu mazināšanā un energoefektivitātes veicināšanā. Praktiskajā daļā tiks organizētas darbnīcas par dabai un klimatam draudzīgu paradumu veidošanu.

Pirmā nodarbība notiks jau 4.novembrī plkst.13.20-14.50 Lizuma vidusskolā, otrā – 5.novembrī plkst.14.20-15.45 Gulbenes 2.vidusskolā, trešā – 6.novembrī plkst.13.10-14.40 Lejasciema vidusskolā, bet pēdējā tiks organizēta 8.novembrī plkst.13.10-15.35 Gulbenes novada valsts ģimnāzijā.

Jau vēstījām, ka No 30.septembra līdz 2.oktobrim Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji, skolēni un pedagogi projekta “ActNow!” ietvaros apmeklēja konferenci "100% Climate Neutrality Conference” Dānijā, kurā tika runāts par energotaupības pasākumiem pilsētās, viedajiem tehniskajiem risinājumiem, ilgtspējīgas attīstības mērķiem, viedajiem materiāliem un materiālu dzīves ciklu, kā arī prezentēti Dānijā īstenotie pasākumi, kas vērsti uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. Mūsu jaunieši iesaistījās arī klimata jautājumiem veltītās Jaunatnes deklarācijas tapšanā (Sonderborg Youth Declaration) un diskutēja par instrumentiem, kā panākt klimata neitralitāti vietējā līmenī.

*Starptautisks projekts Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās). Tā mērķis ir pašvaldības publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izveidojot vienotu energopārvaldības sistēmu un izstrādājot energoplānu.

Vairāk par projektu lasi šeit.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Logo ActNow EU Interreg

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste