Video stāsts par projekta “ActNow!” ietvaros notikušo konferenci "100% Climate Neutrality Conference” Dānijā, kurā piedalījās arī Gulbenes novada delegācija. Konferencē tika runāts par energotaupības pasākumiem pilsētās, viedajiem tehniskajiem risinājumiem, ilgtspējīgas attīstības mērķiem, viedajiem materiāliem un materiālu dzīves ciklu, kā arī prezentēti Dānijā īstenotie pasākumi, kas vērsti uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. Mūsu jaunieši iesaistījās arī klimata jautājumiem veltītās Jaunatnes deklarācijas tapšanā (Sonderborg Youth Declaration) un diskutēja par instrumentiem, kā panākt klimata neitralitāti vietējā līmenī.

 

*Starptautisks projekts Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās). Tā mērķis ir pašvaldības publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izveidojot vienotu energopārvaldības sistēmu un izstrādājot energoplānu.

Vairāk par projektu lasi šeit.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Logo ActNow EU Interreg