No 4. līdz 8.novembrim Gulbenes novada vidusskolās norisinājās izzinošu nodarbību cikls "Vai klimata pārmaiņas skars arī Gulbenes novadu?", ko organizēja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Lizuma vidusskolas jaunieši kopā ar Gulbenes novada pašvaldības speciālistiem, jaunatnes darbiniekiem un pedagogiem, balstoties uz Sonderborgā (Dānija) konferencē "100% Climate Neutrality Conference” iegūtajām zināšanām.

Nodarbību informatīvajā daļā skolēni uzzināja, kas ir energoefektivitāte, kādas iniciatīvas klimata pārmaiņu mazināšanā un energoefektivitātes veicināšanā realizē Gulbenes novada pašvaldība, uzklausīja jauniešu pieredzes stāstu par pieredzēto Dānijā un izteica savas domas par klimata pārmaiņām, ko viņi ar to saprot. Savukārt praktiskās daļas laikā skolēni diskutēja par dabai un klimatam draudzīgu paradumu veidošanu, kā arī izstrādāja savas skolas rīcības plānu klimata pārmaiņu mazināšanai, atbildot uz jautājumiem, kas jau tiek darīts, un ko vēl varētu darīt situācijas uzlabošanai. Jau šobrīd skolēni aktīvi vāc makulatūru, cenšas samazināt plastmasas maisiņu un elektroenerģijas patēriņu, šķiro atkritumus. Turpmāk jaunieši apņemas samazināt ūdens patēriņu, pareizi vēdināt telpas, kā arī izglītot mazāko klašu skolēnus par klimata pārmaiņu jautājumiem un iespējām tos ietekmēt.

Pēc aptuveni 6 mēnešiem ar skolēniem atkal tiks rīkotas tikšanās, lai noskaidrotu, kā viņiem ir veicies rīcības plānu izpildē.

*Starptautisks projekts Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās). Tā mērķis ir pašvaldības publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izveidojot vienotu energopārvaldības sistēmu un izstrādājot energoplānu.

Vairāk par projektu lasi šeit.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Logo ActNow EU Interreg

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste