Drukāt

Kā Vidzemes Tūrisma Asociācijas biedrs Gulbenes novada pašvaldība iesaistījusies Interreg Europe projektā “Cult-CreaTE”. Vidzemes Tūrisma Asociācijas vadībā projektā iesaistītas dažādas pašvaldības, institūcijas un organizācijas no Itālijas, Īrijas, Ungārijas, Kipras, Lielbritānijas, Polijas, Grieķijas un Beļģijas.

Projektā plānots veicināt kultūras, radošo industriju un tūrisma industrijas kopdarbību Vidzemē, veidojot jaunus un ilgtspējīgus tūrisma produktus. Praktiskās aktivitātes ietver pieredzes apmaiņas braucienus, seminārus, konferences un pētījumu izstrādi par kultūras un radošajām industrijām kā pamatu kultūras un radošā tūrisma attīstībai Vidzemē.

Gulbenes novada pašvaldība šī projekta ietvaros iegūs pieredzi, idejas un sadarbības tīklu Gulbenes vēsturiskā centra attīstības stratēģijas (līdz 2030. gadam) un Stāmerienas pils darbības stratēģijas (2016. – 2030. gadam) realizēšanai.

Projekts uzsākās šā gada 1.septembrī un tiks realizēts līdz 2022.gada 1.decembrim. Gulbenes novada pašvaldības budžeta daļa projektā ir 41 166,67 EUR, no kuriem 34 991,67 EUR jeb 85% ir ERAF finansējums, bet 6175,00 jeb 15%  Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

cult create

Baiba Trifane,
Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja