Drukāt

13.novembrī Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā notika Interreg - Eiropas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cult–CreaTE”: „Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā” atklāšanas pasākums. Galvenais projekta „Cult-Create” mērķis ir izvērtēt kultūras un radošo industriju ieguldījumu un tā potenciālu attīstot kultūras un radošo tūrismu.

Pēdējo gadu laikā arvien biežāk tiek diskutēts par radošo industriju un tūrisma nozīmi ekonomikas veicināšanai. Abas nozares, kopīgi sadarbojoties un papildinot viena otru, veicina savstarpēju attīstību. Radošās industrijas sniedz plašu iespēju mūsdienīgi attīstīt tūrisma piedāvājumu, un tūrisma nozare veicina radošo industriju produktu kvalitāti atbilstoši pieprasījumam. Projekta „Cult-Create” atklāšanas konferencē piedalījās eksperti gan no radošajām industrijām - Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas, gan arī Ziemeļvalstu Ministru padomes Latvijā, kas ir izstrādājusi pētījumu, kurā tiek apskatīts kā radošās industrijas varētu veicināt inovācijas tūrisma nozarē ziemeļu reģionā, gan arī eksperti no tūrisma nozares - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departmenta un Eiropas Kultūras Tūrisma tīkla.

Projekta ietvaros, līdz 2022.gada 30. novembrim paredzēts strādāt, lai izvērstu kultūras un radošās industrijas, un lai veicinātu kultūras un radošā tūrisma produktu veidošanos 8 dažādās Eiropas savienības valstīs, partneru pārstāvētajos reģionos: Vidzemes Tūrisma asociācija no Latvijas (projekta vadošie partneri), Veneto reģions (Itālija), Korkas pilsēta (Īrija), Pécs-Baranya Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Ungārija), Nikosijas Tūrisma padome (Kipra), Dundī pilsēta (Lielbritānija), Kujawsko-Pomorskie Reģions (Polija), Naoussas reģions (Grieķija). Nākošo četru gadu laikā tiks novērtēti labākie piemēri no kultūras un radošā tūrisma, kas balstās uz kultūras un radošajām industrijām. Tiks strādāts pie kultūras un radošā tūrisma produkta attīstības un pārvaldības un uzņēmējdarbības modeļu uzlabošanas.

Projektā no Latvijas iesaistījušies Ropažu, Ērgļu, Mārupes, Vecpiebalgas, Kocēnu, Gulbenes novads un Daugavas muzejs Salaspilī.

Dalība projektā Gulbenes novada pašvaldībai un tās tūrisma uzņēmējiem dod iespēju uzlabot un sniegt ieteikumus pārvaldības dokumentiem, iepazīties ar labajiem piemēriem un iegūt jaunu pieredzi apmaiņas braucienos partneru pārstāvētajos reģionos, kā arī lokālu un starptautisku sadarbības tīklu jaunu un ilgtspējīgu kultūras un radošā tūrisma produktu izstrādē.

cult create

Alise Plaude,
Projekta Cult-Create sabiedrisko attiecību speciāliste