Drukāt

DropIn logo14.martā Gulbenes kultūras centrā norisināsies diskusija-seminārs „Iemesli un risinājumi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai”. Šī būs Gulbenes novada dažādu nozaru speciālistu tikšanās, lai diskutētu un kopīgi meklētu risinājumus bērnu un jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai.

Pasākumā aicināti piedalīties Gulbenes novada pedagogi, psihologi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, jaunatnes darbinieki.

Elektroniska reģistrēšanās līdz 11. martam - https://ej.uz/9ur3

Pasākuma programma

12.15.

Ierašanās, reģistrēšanās, pusdienu kafija

 

12.45

Kāpēc mēs esam šeit? Projektu “Pumpurs” un “Drop’In” sinerģija

Diskusijas nozaru speciālistu grupās

Vija Medne, projekta “Pumpurs” koordinatore

Anita Birzniece,

projekta “Drop’In” vadītāja

14.15

Kafija procesā

 

14.30

Pieņemošas attiecību vides veidošana pedagoģiskajā un sociālajā darbā ar bērnu

Dace Dolace,

mg.paed, mg, theol, supervizore, Latvijas Kristīgās akadēmijas docente

15.50

Vienošanās par sadarbību un noslēgums

 
Kontaktinformācija: Anita Birzniece, , 26698096.
 
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
erasmus