Drukāt

2020.gada 21. – 22. oktobrī notika projekta “Drop in” projekta rezultātu izplatīšanas aktivitāte- mācības, kurās Gulbenes pašvaldības pedagogi guva zināšanas par to, kā, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, var samazināt skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības, un veicināt skolēnu izglītošanās motivāciju, un paaugstināt viņu patriotismu un piederības izjūtu savam novadam.

Aktivitātes norisinājās gleznainā Gulbenes novada vietā – viesu namā “Mīlmaņi”. Lai arī laika apstākļi dalībniekus nelutināja, tomēr viesu nama saimnieces siltā tēja palīdzēja sasildīties, un straujiem soļiem mācību dalībnieki pilnveidoja savas zināšanas.

IMG 9256

IMG 9271

Divu dienu garumā skolotāji apguva dažādas metodes, kuras jau iepriekš aprobētas gan dažādās skolās, gan projekta “Drop In” partnervalstīs. Mācības vadīja Anita Birzniece, mentors, kas ikdienā strādā ar dažādu neformālu metožu ieviešanu un izmantošanu gan skolu vidē, gan ārpus tās. Anita šo izaicinājumu palīdzēja realizēt dzīvē. Kāpēc tas ir izaicinājums? Pirmkārt, šobrīd pasaulē valdošā pandēmija diktē savus noteikumus, kas saistās ar dažādām  negācijām sabiedrībā, otrkārt, rudens atnesa vēsu laiku, kas salīgākiem mācību dalībniekiem lika izkāpt no komforta zonas – tiešām jauns izaicinājums! Līdz ar to tikai stiprākie pedagogi izmantoja šo iespēju mācīties: aktivitātes bija pa spēkam izturīgākajiem, jo projekta prezentācija un metožu izmēģināšanas ātrums bija ļoti intensīvs - tika apgūtas un iemācītas vairāk nekā 20 dažādas metodes.

IMG 9273

Ko skolotāji domā par šīm divu dienu aktivitātēm? Lūk, atziņas!

IMG 9277

Pēc mācībām pedagogi devās uz savām darba vietām apmierināti un ieguvuši daudz zināšanas. Nozīmīgākais secinājums ir viens: šāda veida aktivitātes/mācības ir jāorganizē katrai skolai atsevišķi, lai vienas skolas pedagogiem būtu iespēja uzzināt par jaunām metodēm. Turpināsim iesākto!

Projekts “DROP’IN” (NR.2018-1-FR01-KA201-047884) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

erasmusdrop in logonovads

Lauris Šķenders,
Izglītības pārvaldes projektu vadītājs