Drukāt

jaunais projekta logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.

Lielu daļu no Gulbenes pilsētas teritorijas aizņem parki, kas ir skaistiem vēsturiskiem stāstiem un intriģējošām leģendām apvīti. Viens no tādiem ir Spārītes parks, kura labiekārtošanu Gulbenes novada pašvaldība uzsāka 2019.gada otrajā pusē, atjaunojot gājēju celiņu segumu, ierīkojot apgaismojumu, iztīrot dīķi un izveidojot aktīvās atpūtas zonas.

20191120 091615

Spārītes un Emzes parka senais nosaukums bija Marijas parks, ko Vecgulbenes muižas barons Heinrihs fon Volfs veltījis savai sievai Marisai. Lai iemūžinātu pāragri mūžībā aizgājušās baroneses Marisas piemiņu, barons Heinrihs lika izrakt divus dīķus. Viens no tiem tika nosaukts par Asaru dīķi, jo tā centrā uzbēra saliņu asaras formā, savukārt otrs – par Svēto ezeru. Tam pa vidu bija viena lielāka sala, tai apkārt – sešas mazākas. Uz visām salām bija dažādas skulptūras (eņģeļi, vilki kā Volfu simbols, lāči, putni u.c.), uz mazajām salām bija akmeņi. Uz katra akmens bija iekalts viens no baroneses Marisas vārda burtiem. Dažus no tiem varam saskatīt arī šodien. 20.gadsimta trīsdesmitajos gados šī parka daļa ieguva Spārītes nosaukumu, tā tas tiek saukts arī tagad.

“Piesaistot finansējumu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, Gulbenes novada pašvaldībai ir iespējams labiekārtot Spārītes parka daļu no Blaumaņa ielas puses līdz Brāļu kapiem. Lai parkā saglabātu vēsturisko elpu, gājēju celiņu atjaunošanā un izbūvē esam izvēlējušies grants-dolomīta maisījuma segumu. Tāpat arī caurteku galu apdari esam saglabājuši vēsturiskā izskatā. Pēc ziemas pārtraukuma ir atsākušies būvdarbi - norisināsies melnzemes nostiprināšana pie celiņiem, apzaļumošana un uz saliņas esošās atpūtas vietas papildināšana ar rotaļu un aktīvās atpūtas elementiem. Savukārt jau šobrīd visi projektā “Parki bez robežām” iesaistītie partneri no Latvijas un Krievijas gatavojas parku festivāliem vasarā, kā arī veido vienotu informatīvi izglītojošu materiālu par parkiem savās pilsētās. Spārītes parks tiks papildināts ar trim lielformāta ligzdām un tā atklāšana plānota 24.-25.jūlijā Gulbenes novada svētku laikā. Diemžēl saspringtās situācijas dēļ saistībā ar koronavīrusa izplatību, ir atceltas tuvākās partneru tikšanās un dažas ieplānotās aktivitātes, ” informē Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Elīna Strode.

Lai projekta realizācija būtu iespējama, kā partneri ir piesaistīti Daugavpils novada dome, Preiļu novada dome, Pleskavas rajona administrācija, Porhovas rajona administrācija, Veļikije Luki pilsētas administrācija, Kuņjas rajona administrācija. Katrā no partnera teritorijām tiks veikti ieguldījumi parku izveidē un atjaunošanā, kā arī īstenoti sadarbības stiprināšanas un pieredzes apmaiņas pasākumi starp parku un dārzu speciālistiem, paaugstināta izpratne un zināšanas par vidi, izmantojot zaļās klases, dabas takas un pasākumus, kas tiks rīkoti projekta ietvaros.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldība
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste