Drukāt

LatRus horizontal extented cmyk 2

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.

1Zinošu un iedvesmojošu lektoru vadībā divu dienu garumā, 16. un 17.septembrī, Stāmerienas pilī norisinājās semināri par parku un dārzu apsaimniekošanu, ko bez maksas projekta “Parki bez robežām” ietvaros ikvienam interesentam piedāvāja Gulbenes novada pašvaldība.

“Katrā no dienām semināru apmeklēja vairāk nekā 40 dalībnieki. Semināru ietvaros piedāvājām papildināt zināšanas ar teritoriju kopšanu un veidošanu saistītos jautājumos, gan smelties idejas jauniem projektiem. Dalībnieki atzinīgi novērtēja katru lekciju, tomēr īpaši uzslavēja praktiskos padomus tehnikas un dārza instrumentu izvēlē, iedzīvotāju iesaistes stāstus no Stradu pagasta, lekciju par zāliena tēmu un iedvesmojošo Gundegas Skudriņas stāstījumu,” stāsta Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Elīna Strode.

2

Atziņas no dažām lekcijām

Prezentācijas no semināriem pieejamas ŠEIT.

3

4

5

6

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste