Drukāt

latruslogo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi aktīvu darbu Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektā “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) pilnajā nosaukumā “Zaļā tūrisma maršrutu attīstība, kas apvieno Latvijas un Krievijas pierobežas reģionus mazu pilsētu un lauku teritoriju kopējai ilgtspējīgai attīstībai”.

 tfotphp

Projektā iesaistītas vairākas Latvijas un Krievijas pašvaldības, vadošais partneris ir Viļakas novada dome. Projekts ietver tādus pasākumus kā kopīga velo maršruta marķēšana, mārketinga aktivitāšu organizēšana, mācību braucieni, zaļā ceļa karšu izstrāde u.c.

Gulbenes novada pašvaldība projektā plāno:

Projekta partneri jau tikušies uzsākšanas seminārā Viļakas novadā, kā arī darba un vadības grupas sanāksmē Pitalovā. Notikusi arī Latvijas partneru sanāksme Cesvainē. šobrīd pašvaldībā norisinās aktīvs darbs pie vajadzību izvērtēšanas, situācijas apsekošanas, darbu plānošanas, tehnisko specifikāciju un iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas. Projekts noslēgsies 2021. gada beigās.

Kopējais projekta budžets ir 793 036,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 713 732,40 EUR.

Gulbenes novada pašvaldības projekta daļas kopējās izmaksas ir 52 510,00 EUR, no tām 90% jeb 47 259,00 EUR Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums.

Šī  publikācija ir sagatavota Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projektu (Nr. LV-RU-006) “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga-Pleskava) līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

latruslogo

Elīna Strode,
projektu vadītāja
Attīstības un projektu nodaļa