Drukāt

posmsŠī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

 

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība POS

 

Iestājoties pavasarim, ir uzsākti infrastruktūras uzlabošanas un pielāgošanas darbi tūristu, kājāmgājēju un velobraucēju aktivitātēm paredzētajā bijušajā dzelzceļa posmā no Gulbenes līdz Balvu novada robežai.

“Esam sākuši posma no Litenes pagasta puses attīrīšanu no krūmiem. Tālāk posma attīrīšana virzās cauri Stāmerienas, Stradu, Beļavas pagastu teritorijām līdz pat Gulbenei. Pēc tam veiksim posma greiderēšanu un uzlabošanu, pievedot un iestrādājot granti konkrētās vietās, laukuma attīrīšanu atpūtas vietas ierīkošanai, bijušā Litenes dzelzceļa perona sakārtošanu un attīrīšanu, kā arī bijušā Melnupes dzelzceļa stacijas perona vietas attīrīšanu. Par darbu veikšanu ir noslēgts līgums ar SIA “Rubate”. Turpinājumā uzstādīsim barjeras un izveidosim atpūtas vietas. Barjeras paredzētas, lai posmu galvenokārt izmantotu kājāmgājēji un riteņbraucēji, tās būs slēdzamas, lai nepieciešamības gadījumā uz posma varētu uzbraukt arī ar autotransportu un veikt sakārtošanas darbus,” informē Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Elīna Strode.

posms1posms2

Gulbenes novada pašvaldība atgādina, ka minētais posms pamazām tiek sakārtots un būs paredzēts tikai nemotorizētajam transportam, līdz ar to kategoriski aizliegts pārvietoties pa to ar motorizētajiem transportlīdzekļiem, īpaši smago tehniku. Šobrīd ir konstatētas vietas, kur zaļais ceļš ir izbraukāts ar smago tehniku, tādējādi būtiski pasliktinot tā stāvokli. Izņēmuma gadījumā posmu var izmantot iedzīvotāji, lai nokļūtu savā īpašumā. Arī barjeru uzstādīšana piekļūšanu viņu īpašumiem netraucēs.

Projektu (Nr. LV-RU-006) “Greenways Riga -Vilaka" (Zaļie ceļi Rīga-Viļaka) līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste