ekii domes eka maza

Attēlā - projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā”  vizualizācija

Pēdējos gados, pievēršot uzmanību klimata pārmaiņu samazināšanai un energoresursu cenu kāpumam, pasaulē arvien vairāk tiek izmantoti atjaunojamie enerģijas avoti, tajā skaitā arī saules enerģija, kas ir neizsmeļama, tās izmantošana ir bez maksas, bet ar to saistīto uzstādīto iekārtu kalpošanas ilgums ir ievērojams. Arī Gulbenes novada pašvaldība seko līdzi tendencēm un efektīvam energoresursu patēriņam, tāpēc ir ieviesti un tiek īstenoti jauni projekti, kas paredz saules enerģijas izmantošanu karstā ūdens sildīšanai vai elektroenerģijas ražošanai.

2014.gadā Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” bija pirmā iestāde Gulbenes novadā uz kuras jumta ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu 50% apmērā tika uzstādīti saules kolektori karstā ūdens sildīšanai. No pašvaldības budžeta tika ieguldīti 25 000 eiro. Tāpat katru gadu tiek veikta sistēmas apsekošana un apkalpošana, kas izmaksā aptuveni 500 eiro gadā. Karstā ūdens sildīšana ar saules enerģiju ļauj ietaupīt vidēji 3000 eiro gadā, līdz ar to paredzamais ieguldījumu atmaksāšanās periods no kolektoru uzstādīšanas brīža ir 10 gadi.

kolektori Auseklitis 2 web

kolektori Auseklitis web

Saules kolektori uz Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” jumta

Ņemot vērā pozitīvo pieredzi, veicot Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” izveidi, arī uz šīs ēkas jumta ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu 70% apmērā 2019.gadā tika uzstādīti saules kolektori karstā ūdens sildīšanai. Pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem sistēmas uzstādīšanā ieguldīja 15 000 eiro. Plānots, ka šeit ieguldījumi atmaksāsies 8 gados, gadā ietaupot ap 2000 eiro.

Alejas kolektoriweb

Saules kolektori uz Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” jumta

Abu augstākminēto iestāžu darbība sfēra paredz karstā ūdens patēriņu lielos apjomos, līdz ar to lēmums par saules enerģijas izmantošanu ir devis būtisku pienesumu resursu izmantošanā.

Jauns izaicinājums pašvaldībai 2020.gadā ir saules paneļu uzstādīšana uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta elektroenerģijas ražošanai. Šī ēka ir piemērota saules paneļu uzstādīšanai, jo tajā nepārtraukti tiek patērēta elektroenerģija dažādu elektronisko iekārtu darbības nodrošināšanai. Tāpat ēkas jumta konstrukcija pieļauj ērtu saules paneļu novietošanu, tai nav noēnojuma no citiem blakus esošiem augstākiem objektiem.

Izmantojot viedās tehnoloģijas vadības iespējas, iegūto saražoto elektroenerģiju paredzēts izmantot ēkas pašpatēriņa vajadzībām, samazinot no tīkla iepirktās elektroenerģijas apjomu un daļēji to aizstājot ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju saražoto elektroenerģiju, attiecīgi samazinot elektroenerģijas ražošanas procesā radītās CO2 emisijas. Uzstādītā saules elektrostacija gada laikā saražos 49,6 MWh elektroenerģijas. Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju plānotais samazinājums: 5.406 tonnas gadā. Paredzams, ka ieguldījums ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansiālu atbalstu atmaksāsies 6 gados un ietaupījums būs vismaz 6007 eiro gadā.

Projekta īstenošanai nepieciešamo darbu veikšanai atklāta iepirkuma konkursa rezultātā izvēlēta SIA “IMRE”. Uzņēmējs par līgumsummu 76 674,66 EUR bez PVN veiks:

  • saules paneļu sistēmas uzstādīšanu uz ēkas jumta,
  • viedās tehnoloģijas vadības sistēmas uzstādīšanu,
  • informatīva ekrāna uzstādīšanu projekta rezultātu publiskai  demonstrēšanai,
  • nodrošinās dokumentu izstrādi iesniegšanai būvvaldē un autoruzraudzību atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošinās SIA “Sistēmeksperts” par līgumsummu 3033,98 EUR bez PVN.

Projekts “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā” (Nr. EKII-3/8) tiek finansēts ar valsts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansiālu atbalstu 64 039,38 EUR apmērā, kas ir 69,999999% no projekta  attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības finansējums, kas ir 30,000001% no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās projekta izmaksas, kopā sastāda 37 852,82 EUR. 

EKII

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste