EKIITiek noslēgta 2019.gada sākumā uzsāktā projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā” ieviešana.

Projekta rezultātu sasniegšanai visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšana ir pabeigta, kopumā uzstādīti 158 saules paneļi, 5 invertori, akumulācijas iekārta un citas viedās sistēmas darbībai būtiskas komponentes. Elektrostacijas sistēma no  saules enerģijas ražos elektrību pašvaldības administrācijas ēkas pašpatēriņa vajadzībām. Ja saražotais elektroenerģijas apjoms būs lielāks nekā ēkai nepieciešams, saražotā elektroenerģija tiks uzglabāta akumulācijas iekārtā, kas nodrošinās vēlāku saražotās enerģijas izmantošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā plānotais no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms 49,60 MWh/gadā, plānotais CO2 emisiju izmešu daudzuma samazinājums būs vismaz 5,406 tonnas gadā.

Viedās sistēmas darbības rezultāti jebkurā laikā ikvienam būs apskatāmi ekrānā, kas jau tagad ir uzstādīts Ābeļu ielā 2 (pa kreisi no galvenās ieejas ēkā).

Projekta Nr. EKII-3/8 kopējās izmaksas ir 88 631.57 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir 82 880.96 EUR, no tām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums ir 58 016.67 EUR jeb 69.999997 % un pašvaldības līdzfinansējums ir 24 864.29 EUR jeb 30.000003 %. Projekta neattiecināmās izmaksas 5750.61 EUR apmērā ir pašvaldības budžeta finansējums.

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja