Drukāt

2020.gada būvniecības sezonā tika veikta četru ceļu un ielu pārbūve Rankas, Beļavas, Stradu un Daukstu pagastos.

Darbi pabeigti šādos objektos:

Visos objektos veikti ceļa nestspēju uzlabojoši pasākumi, ieklāts asfalta segums, pēc nepieciešamības veikta caurteku nomaiņa. Rankas pagasta Rūpniecības ielā tika sakārtots arī  ielas apgaismojums.

Projektu iepirkumos radušos finanšu ietaupījumu dēļ radusies iespēja veikt papildus ceļa posma pārbūves darbus Stradu pagasta objektā, tādēļ 2021.gadā paredzēts projekta turpinājums šīs ieceres realizācijai.

Darbi veikti projekta Nr.5.6.2.0/19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” ietvaros, kas tiek īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

briv20log

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja