EKIILīdz 2021.gada beigām Gulbenes novada pašvaldība atsevišķās Gulbenes ielās veiks ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanu, samazinot elektroenerģijas izmaksas un siltumnīcefekta gāzu emisijas un demonstrējot viedo pilsētvides tehnoloģiju pārvaldības iespējas.

Tātad Gulbenes pilsētas ielu posmos (Rīgas, Vidus, O.Kalpaka, Bērzu, Līkā, Ābeļu, Skolas, Pamatu, Lapu, Dzelzceļa, Viestura un Litenes ielās) tiks demontēti tehnoloģiski novecojušie nātrija izlādes un augsta spiediena dzīvsudraba gaismekļi, to vietā uzstādot attālināti vadāmus un energoefektīvus LED gaismekļus. Plānoto darbu ietvaros ir paredzēta arī viedas apgaismojuma sistēmas vadības ieviešana, satiksmes uzskaites un gaisa kvalitātes sensoru uzstādīšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Gulbenē.

Aktivitātes tiek veiktas projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” ietvaros, un tās iepirkuma līguma ietvaros īstenos Personu apvienība, kas sastāv no dalībniekiem SIA “ELTORS” un SIA “Ražošanas komerciālā firma “ELEKOMS””.

Iepirkuma līguma izpildes izmaksas ir 105 777,63 EUR plus PVN. Projekta attiecināmās izmaksas 70% apmērā finansē Emisijas kvotu izsolīšanas instruments, 30% ir pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas plānotais sasniedzamais rezultāts: elektroenerģijas ietaupījums 91,145 MWh/gadā un oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājums vismaz  9, 935 tonnas CO2/gadā.

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja