lampas 4Projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” ietvaros augusta mēnesī Gulbenes pilsētā tika pabeigta visu projektā paredzēto gaismekļu nomaiņa Rīgas, O.Kalpaka, Bērzu, Līkās, Ābeļu, Skolas, Pamatu, Dzelzceļa, Viestura, Litenes, Vidus un Lapu ielu posmos. Visās projekta apgaismojuma ierīcēs uzstādīti gaismekļu kontrolieri un satiksmes uzskaites sensori.

Turpmākajā projekta ieviešanas periodā notiks laika apstākļu un piesārņojuma sensoru modeļa  uzstādīšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā, viedās sistēmas konfigurēšanas un uzstādīšanas darbi, programmēšana, lai nodrošinātu apgaismojuma viedās sistēmas vadības darbību un projekta rezultātu demonstrēšanu.

Projekta noslēgumā viedās apgaismojuma vadības sistēmas darbības rezultāti tiks demonstrēti publicitātes ekrānā, kas ir uzstādīts pašvaldības administratīvajā ēkā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē (pa kreisi no galvenās ieejas ēkā). Ekrānā jebkurā laikā jau šobrīd publiski ir apskatāmi un analizējami dati par to, cik efektīvi darbojas pašvaldības saules elektrostacija, kas ražo elektrību administratīvās ēkas pašpatēriņa vajadzībām.

Projekta ietvaros Gulbenē ielu apgaismojuma nomaiņu un viedās vadības sistēmas uzstādīšanu veic  iepirkuma rezultātā izvēlētais pakalpojuma sniedzējs - personu apvienība, kas sastāv no dalībniekiem SIA “ELTORS” un SIA “Ražošanas komerciālā firma “ELEKOMS”.

Projekta īstenošanas mērķis: Gulbenes pilsētas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un elektroenerģijas izmaksas un demonstrējot viedo pilsētvides tehnoloģiju pārvaldības iespējas.

Ekii

Baiba Kalmane,

Gulbenes novada pašvaldības

Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja