Drukāt

Kopš aizvadītā gada septembra Gulbenes novada pašvaldība realizē projektu “Best Friends”, kā  aktivitātes šobrīd ir vidus posmā. Viens no projekta mērķiem ir radīt inovatīvas metodes sociālās aprūpes centru darbiniekiem, brīvprātīgajiem un mācību personālam, lai mazinātu sociālo izolāciju aprūpes centros dzīvojošajiem.

“Strādājam ar intelektuālo rezultātu apkopošanu, kas ietver situācijas analīzi sociālās iekļaušanas jautājumos kā Latvijā, tā Gulbenes novadā, izstrādājam mācību programmu sociālo centru darbiniekiem, kā veiksmīgāk darboties starppaaudžu jomā, top metožu apkopojums praktiskām nodarbībām, kurās satiksies mūsu seniori un pimskolas vecuma bērni.

Drīzumā tiksimies ar visiem projekta partneriem tiešsaistē, lai vienotos, kādu saturu ievietosim rokasgrāmatā. Ņemot vērā esošo situāciju, plānotās mācības aprūpes centru darbiniekiem Lielbritānijā ir pārceltas uz nākamā gada pavasari,” stāsta Lauris Šķenders, projektu vadītājs Izglītības pārvaldē.

Erasmus logo

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste