LogoLaikā no 2015.gada marta līdz 2017.gada februārim triju valstu – Latvijas, Nīderlandes un Spānijas – izglītības un jaunatnes darbinieki projekta "Looking@learning" ietvaros mācījās, analizēja un apkopoja dažādas pieredzes un stāstus, lai meklētu jaunas idejas un iespējas radošas un efektīvas mācību vides veidošanai, respektējot visus trīs mācīšanās vides aspektus - saturs, emocionālais konteksts un fiziskā vide.

Piedāvājam iepazīties ar dažādiem, projekta ietvaros tapušiem, metodiskajiem materiāliem.

Situācijas analīze „Pirmais skats uz mācīšanos” par radošu mācību vidi Eiropā.

Situācijas analīze un ieteikumi par radošu mācīšanās vidi.

Situācijas analīze „Pirmais skats uz mācīšanos”

Situacijas_analize_pirmais_skats_uz_macisanos.compressed.pdf

Pētījums un infografikas „Radošas mācīšanās vides atslēgas elementi”.

Pētījums (angļu val.)

Petijums.compressed.pdf

Infografikas 1.daļa

Infografika_1_dala.pdf

Infografikas 2.daļa

Infografika_2_dala.pdf

Eduesc@peroom jeb mācīšanās izlaušanās istabas.

Euduesc@peroom idejas apraksts, tās veidošanas rokasgrāmata un piemēri, kas soli pa solim skaidro mācīšanās izlaušanās istabas veidošanas metodiku.

Eduesc@peroom idejas apraksts

Eduescperoom_idejas_apraksts.compressed.pdf

Eduesc@peroom veidošanas rokasgrāmata

Eduescperoom_veidosanas_rokasgramata.compressed.pdf

Eduesc@peroom piemēri

Eduescperoom_piemeri.compressed.pdf

Video stāsti un TV sižeti

Kā efektīvāk darboties skolēnu domei? K.Valdemāra pamatskolas pieredze.

http://ej.uz/k_vald_skola

Izlaušanās istaba un mācīšanās. Gulbenes novada Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centra "B.u.M.s" stāsts.

http://ej.uz/Rankas_BuMs

Vai skolā var eksperimentēt ar mācību stundu? Gulbenes 2.vidusskolas stāsts.

http://ej.uz/Gulbenes_2_vsk

Radoša mācību vide. Atbildes meklē projekta rezultātu izplatīšanas pasākuma dalībnieki.

http://ej.uz/radosa_mac_vide

Vidzemes TV sižets par izlaušanās istabu Gulbenes 2.vidusskolā.

http://ej.uz/Vidzemes_TV_izlausanas

Vidzemes TV sižets par projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu-laboratoriju "Radoši. Efektīvi. Ambiciozi" Gulbenē

http://ej.uz/Vidzemes_TV_sizets