lit b01

Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrs

Adrese

„Brīnumi"

Litenes pagasts

Gulbenes novads  LV-4405

Pēc saskaņošanas ar Labklājības ministriju darbu ir sācis Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra nolikums. Saskaņojums saņemts 01.03.2017., veiktas arī nepieciešamās izmaiņas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Atbilstoši nolikumam:

“Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrs ir Gulbenes novada domes dibināta un tās pakļautībā esoša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bērniem bāreņiem no 1 līdz 12 gadu vecumam un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm ar bērniem”.

Centrs aizstāj Litenes bērnu patversmes funkcijas, papildus nodrošinot palīdzību arī ģimenēm ar bērniem. Litenes bērnu patversmei sociālo pakalpojumu sniedzēja apliecība Nr. 688 tika izdota 18.10.2012., šī pati apliecība ir pārreģistrēta uz Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra vārda.

 

Pakalpojumus var saņemt bērni no visas republikas - bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kā arī bērni, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, vecāku slimības gadījumā.

Centra vadītāja Elita Trupavniece (tālr. 64497031, 29188461)

Apmeklētājus pieņem ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00.

Tālrunis 26175387 e-pasts

 lit b04  lit b02  lit b03